Δωρεάν Ασφαλιστική κάλυψη ταξιδιού με τις κάρτες μας

Αγαπητοί πελάτες εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ειδοποίηση απαίτησης στα πλαίσια της Ταξιδιωτικής Ασφάλειας της Τράπεζας Κύπρου,

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε  το έντυπο  "Ειδοποίηση Απαίτησης", και το αποστείλετε αμέσως με email: office@genassist.eu ή fax στο 22 499830, ώστε να είστε σίγουροι πως η απαίτηση σας δηλώθηκε μέσα στα χρονικά πλαίσια των 25 ημερών.

Δεν χρειάζονται άλλα έγγραφα στο παρόν στάδιο.

Το πιο κάτω συμβόλαιο ιχύει για όλες μας τις κάρτες που προσφέρουν δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια:
Συμβόλαιο Δωρεάν Ασφαλιστικής Κάλυψης Ταξιδιού και Πίνακες Καλύψεων

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην GenAssist TPA στο τηλέφωνο 22519211.


 

Blue American Express / Green American Express / Green Business American Express / Green Cashback American Express / Green ETEK American Express / Blue Mastercard


Gold Visa / Gold American Express / Gold Business American Express / Gold Cashback American Express / Gold Mastercard 

 
Platinum Visa / Platinum Cashback American Express

 
Business Visa Debit / Business Visa Credit / Gold Business Cashback American Express

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL