Επιτόκια και χρεώσεις

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια, επιτόκια του Τρεχούμενου Μισθοδοσίας, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις.

 

 Επιτόκια

 

 

 

 

 Τρεχούμενος Μισθοδοσίας

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ*

Επιτόκιο

ΣΕΠΕ

Επιτόκιο ΣΕΠΕ

Με προσωπικές εγγυήσεις

ΒΕΤ+2,25%

6,37%**

ΒΕΤ+3,75%

7,88%**

Με υποθήκη σε ακίνητο

ΒΕΤ+1,25% 

8,00%*** 

 ΒΕΤ+3,25%

10,12%*** 

 

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας(ΒΕΤ)=3,78%  

*Η τιμολόγηση αλλάζει σε περίπτωση που για συνεχόμενη περίοδο 3 μηνών η μισθοδοσία σας δεν θα εμβάζεται/κατατίθεται στον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

** Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για τρεχούμενο λογαριασμό  €5.000 με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω), εξόφληση σε 12 μήνες, χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. 

*** Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για τρεχούμενο λογαριασμό  €5.000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου €150.000)με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω), εξόφληση σε 12 μήνες, χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. Στο ΣΕΠΕ περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

 Χρεώσεις 

 

 Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

  

 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο του τρεχούμενου δύναται να τροποποιείται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

 

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL