Τι ποσό χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας

Περίληψη
Η δημιουργία  μιας επιχείρησης είναι αρκετά πολύπλοκη υπόθεση, πριν ακόμα σκεφτούμε τις πηγές χρηματοδότησής της . Απαιτείται ουσιαστική δέσμευση προσωπικού χρόνου και οικονομικών πόρων. Άρα θα πρέπει να είσαστε βέβαιοι ότι,  για να πετύχετε, έχετε όλα τα εφόδια από τη πρώτη μέρα.


Τι ποσό  χρειάζεστε για να δημιουργήσετε  την επιχείρησή σας
Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι, ο οικονομικός προγραμματισμός  συχνά παραβλέπεται  ή υποτιμάται -  στην πραγματικότητα  τοποθετείται στις προτεραιότητες, μετά από τα προϊόντα, την τιμολόγηση και την προώθηση της εμπορικής ονομασίας(branding).
Οι επιχειρήσεις που αφιερώνουν χρόνο, για να υπολογίσουν το απαραίτητο κόστος, μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς εκπλήξεις.  Είναι σε  θέση να πετύχουν  πιο γρήγορα το break-even point της επιχείρησης  και  κερδοφορία μακροπρόθεσμα.


Υπολογίστε τα αναμενόμενα κόστη
 Για κάθε επιχειρηματία  που τώρα ξεκινά,  είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ποιό είναι το αρχικό κόστος, ανεξάρτητα αν  ακόμα προβληματίζεται κατά πόσον να αρχίσει την δική του επιχείρηση ή αν ευρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού.
Αν γνωρίζετε  το ποσό που χρειάζεστε , αυτό θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να δανειστείτε. Η καλή γνώση των οικονομικών θεμάτων, που αφορούν την επιχείρησή σας, διευκολύνουν την προσπάθεια προσέγγισης επενδυτών.


Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capital costs)
Το  πρώτο βήμα, για να υπολογίσετε το αρχικό κόστος,  είναι να προσδιορίσετε τις κεφαλαιουχικές σας δαπάνες . Σε αυτές  περιλαμβάνεται οποιοδήποτε μη επαναλαμβανόμενο κόστος ,που είναι απαραίτητο, για να αρχίσει την λειτουργία της η επιχείρησή σας  όπως:
• η αγορά κτηρίων ή γης
• Η εξασφάλιση αδειών και άλλα έξοδα, που απαιτούνται για συμμόρφωση, με βάση  το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
•  Η αγορά οχημάτων και μηχανημάτων
•  Η αγορά  επίπλων, εξοπλισμού και άλλα  έξοδα διακόσμησης
• .  Τα σχεδιαστικά έξοδα λογότυπου , αλληλογραφίας
• Ο σχεδιασμός της  ιστοσελίδας  και όλα τα συναφή έξοδα λειτουργίας της (για επιχείρηση που λειτουργεί διαδικτυακά)


Σταθερό κόστος (Fixed costs)
Το σταθερό κόστος αποτελείται από έξοδα που  καταβάλλονται, ανεξάρτητα από το ύψος των πωλήσεων σας, ή  των προϊόντων  που παράγετε, ή  πόσο είναι το μέγεθος των  δραστηριοτήτων σας. Έχουν να κάνουν  με τον χρόνο, όπως μηνιαίες χρεώσεις και συχνά αναφέρονται, ως σταθερά έξοδα(overheads) .
Το σταθερό κόστος μιας επιχείρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Μισθούς
• Χρεώσεις για ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. τηλέφωνο, διαδίκτυο
• Ενοίκιο 
•  Δόσεις για Δάνεια


Μεταβλητό  κόστος(Variable costs)
 Το μεταβλητό  κόστος, όπως υπονοείται και από το όνομά του, είναι έξοδα που είναι ανάλογα με την παραγωγή σας. Μπορεί να βασίζεται  στην εποχικότητα ( όπως π.χ. τα γεωργικά  προϊόντα) ή στο ύψος  των αγορών σας (όπως π.χ. τα αποθέματα που έχετε στην αποθήκη)
Το μεταβλητό  κόστος συνήθως περιλαμβάνει:
• Πρώτες Ύλες
• Υλικά παραγωγής
• Απόθεμα παραγγελιών
Είναι γενικά καλύτερα να είσαστε συντηρητικοί και να υπερτιμήσετε μάλλον, παρά να υποτιμήσετε το κόστος σας. Στους τελικούς  υπολογισμούς σας , του  σταθερού και του μεταβλητού  κόστους, είναι χρήσιμο να προσθέσετε, π.χ. ακόμα 20%, για να περιλάβετε τυχόν απρόβλεπτα έξοδα. Θα εκπλαγείτε πόσο γρήγορα, μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτα έξοδα.


Ετοιμάστε πρόβλεψη ρευστότητας(cash flow forecast)
 Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τους υπολογισμούς  του κόστους  ( κεφαλαιουχικές δαπάνες , σταθερό και μεταβλητό κόστος ) , το επόμενο βήμα είναι να ετοιμάσετε πρόβλεψη ρευστότητας της επιχείρησής σας, για τους επόμενους δώδεκα μήνες . Ίσως να φαίνεται, ως ένα ‘τεχνοκρατικό θέμα’ , αλλά η πρόβλεψη ρευστότητας είναι απλά μία κατάσταση   εισροής και  εκροής μετρητών από την επιχείρησή σας.


Πληρωμές και έξοδα
Στη πρόβλεψη ρευστότητάς σας, θα πρέπει να περιλάβετε όλες τις  πληρωμές  και τα έξοδα, που αναμένετε να πραγματοποιήσετε  τη περίοδο αυτή.  Θα πρέπει επίσης, να φαίνονται τυχόν πλεονάσματα ή ελλείμματα μετρητών, από τις αναμενόμενες εισπράξεις-πληρωμές σας, όπως και το  υπόλοιπο του τραπεζικού  λογαριασμού σας, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αυτής.
Μπορεί να είναι κάπως δύσκολο να κάνετε αυτή την πρόβλεψη, αλλά ίσως ο πιο εύκολος τρόπος είναι να υπολογίσετε το ύψος της ζήτησης, για τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας, με βάση την έρευνα αγοράς που έχετε κάνει μέχρι τώρα .  Όσον αφορά το κόστος, μπορεί να  περιλάβετε ως κόστος,  εκείνο που σας έδωσαν οι πιθανοί  προμηθευτές σας  στις προσφορές τους.
Οι προβλέψεις ρευστότητας παρουσιάζονται συνήθως σε πίνακες(spreadsheets), αλλά  ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν λογιστικά λογισμικά, για να αυτοματοποιήσουν  τους υπολογισμούς τους, όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδά τους.
Να θυμάστε ότι μία πρόβλεψη ρευστότητας είναι τόσο χρήσιμη όσο τα στοιχεία και η πληροφόρηση που περιέχει.  Για αυτό  είναι  καλό να συμβουλευτείτε το λογιστή σας, για να είναι η πρόβλεψη σας ακριβής.

Χρήσιμες πληροφορίες
Περιορισμός ευθύνης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL