Εμπορικές διευκολύνσεις & συνάλλαγμα

Μέσω του διευρυμένου δικτύου μας, παρέχουμε σειρά εναλλακτικών επιλογών που διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές σας καθώς και τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης σας.

 

Μπορείτε να εμπιστευτείτε τους ειδικούς μας για να σας καθοδηγήσουν στην αξιοποίηση των ακόλουθων εναλλακτικών:

  • Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις εισαγωγών
  • Εγγυητικές επιστολές (προσφοράς, πιστής εκτέλεσης, προκαταβολής, πληρωμής)
  • Ενέγγυες πιστώσεις
  • Γραμμάτια είσπραξης
  • Διαπραγμάτευση συναλλαγματικών εξωτερικού
  • Εισαγωγικό και εξαγωγικό factoring
  • Άμεσα και προθεσμιακά συμβόλαια σε ξένο νόμισμα.

 

Εξοικονομήστε χρόνο και διασφαλίστε τον έλεγχο μέσω της υπηρεσίας 1bank, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και να αποκτήσετε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών σας με τη διαχείριση των εμπορικών συναλλαγών χρηματοδότησης εμπορίου μέσω διαδυκτίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL