Νέο 1bank Corporate Portal

 

 

Νέο 1bank Corporate Portal

Σας ενημερώνουμε για το νέο 1bank Corporate Portal το οποίο είναι διαθέσιμο σε εταιρικούς συνδρομητές οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς εταιριών που εξυπηρετούνται από το Corporate Banking .
Το νέο 1bank Corporate Portal δεν διαφοροποιεί την υφιστάμενη πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών 1bank οι οποίες συνεχίζουν να είναι διαθέσιμες μέσω του μενού, αλλά διευκολύνει την πλοήγηση των εταιρικών συνδρομητών.
Συγκεκριμένα, το portal θα προσφέρει:

  • Άμεση πρόσβαση σε όλες τις εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται στις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. Μισθοδοσία, Έμβασμα, Πολλαπλές Πληρωμές, χωρίς επιπρόσθετη πλοήγηση στο μενού της 1bank.
  •  Απευθείας σύνδεση με άλλες υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση π.χ. Factoring, Cisco (stock trading), REMU (Real Estate Management Unit).
  • Γρήγορη αναφορά για νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως Trade Services, Digital Signatures, Invoice eSettlement, APIs για τις οποίες οι Λειτουργοί Εξυπηρέτησης σας μπορούν να παρέχουν σχετική ενημέρωση και να βοηθήσουν στη διαδικασία σύνδεσης σε αυτές.
  • Καθημερινή ενημέρωση για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές (Daily Market Update).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL