Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων

Η Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα από το 2010.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Μέλος του Ομίλου της ΕΤΕπ) διαχειρίζεται Δάνεια και άλλες διευκολύνσεις προς Επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, με σκοπό τη στήριξη των Επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων σε θέματα ενδυνάμωσης, επέκτασης και ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει διαχειριστεί ή/και διαχειρίζεται τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προϊόντα:

  1. Συγχρηματοδοτικό Προιόν JEREMIE FRSP, (2010-2012), (€20.000.000) - Έχουν απορροφηθεί πλήρως
  2. JEREMIE FLPG (2011-2013), (€5.000.000) - Έχουν απορροφηθεί πλήρως
  3. Συγχρηματοδοτικό Προιόν JEREMIE FRSP, (2013-2015) (€17.000.000) - Έχουν απορροφηθεί πλήρως
  4. Trade Finance Facility με ΕΙΒ ((€50.000.000) (2013-2015) - Έχει απορροφηθεί 60%
  5. Αναπτυξιακά Δάνεια ΕΤΕπ από ΕΙΒ (2014-2016) (€66.000.000) - Έχουν απορροφηθεί πλήρως
  6. Δάνεια ΕΤΕπ από ΕΙΒ (2016-2018) (€133.000.000) - Διαθέσιμο  μέχρι Ιανουάριο 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλιού
  7. Ταμείο Επιχειρηματικότητας  (CYPEF) (2015-2017) (€60.000.000) - Διαθέσιμο  μέχρι Φεβρουάριο 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλιού
  8. Πρόγραμμα Εμπορικών Διευκολύνσεων (Trade Finance Programme - TFP) από EBRD, (€50.000.000) (2016-2018)
  9. Juncker Plan σε συνεργασία με ΕΤΕπ για έργα πέραν των €15.000.000

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

www.fundingprogrammesportal.gov.cy

 www.eib.org

www.eif.org

www.news.ccci.org.cy

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL