Καταθέσεις σε χρυσό

Προσφέρουμε λογαριασμούς μη εκχωρημένου χρυσού σε λογιστική μορφή. Ο λογαριασμός παρέχεται ως κατάθεση άμεσης πρόσβασης σε χρυσό (XAU) και δεν είναι έντοκος. Τα υπόλοιπα του λογαριασμού σε χρυσό αναφέρονται σε τακτή βάση σε δηλώσεις κίνησης λογαριασμών που κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Η μεταφορά μη εκχωρημένου χρυσού (unallocated gold) από/προς λογαριασμούς άλλων τραπεζών (loco London και loco Zurich) είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα μεταφοράς (π.χ. αν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη μεταφορά).

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL