Αντισταθμιστικά Ταμεία (Hedge Funds)

Τα αντισταθμιστικά ταμεία είναι συνήθως ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλάκια στα οποία χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες επενδυτικές στρατηγικές όπως μόχλευση, θέσεις καθαρών ανοικτών πωλήσεων και θέσεις παραγώγων, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Η προσθήκη αντισταθμιστικών ταμείων σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο παρέχει επενδυτική διασπορά η οποία δεν συναντάται στις παραδοσιακές επενδυτικές μεθόδους.

Σας παρέχουμε την ευκαιρία να επενδύσετε σε διάφορα αντισταθμιστικά ταμεία μέσω της ανοικτής προσέγγισης πλατφόρμας σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL