Ομόλογα

Προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση για επενδύσεις σε ομόλογα, η οποία περιλαμβάνει τίτλους σταθερού εισοδήματος που εκκαθαρίζονται μέσω της Clearstream.

Στους τίτλους σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνονται εθνικά και υπερεθνικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα και ομόλογα αναδυόμενων αγορών τα οποία μπορούν να αγοραστούν τόσο στην πρωτογενή αγορά (απευθείας συμμετοχή στα βιβλία έκδοσης) όσο και στη δευτερογενή αγορά (μέσω του εκτενούς δικτύου συνεργατών).

Οι υπηρεσίες συναλλαγών σε ομόλογα που διαθέτουμε, σας παρέχουν ανταγωνιστικές τιμές και ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL