Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό επενδυτικό όχημα. Αντλούν κεφάλαια από πολλούς επενδυτές για να τα επενδύσουν σε διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα όπως μετοχές και ομόλογα, βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγορών, άλλα αμοιβαία κεφάλαια και εμπορεύματα.

Σε μια προσπάθεια να παρέχουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες και προϊόντα, χρησιμοποιούμε μια ανοικτής προσέγγισης πλατφόρμα, μέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένους από τους πιο γνωστούς διαχειριστές επενδύσεων όπως είναι η JP Morgan, η UBS, η Franklin Templeton και η BNP Paribas. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε τους επενδυτικούς σας στόχους σε συνεργασία με τους καλύτερους στην αγορά.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL