Συμβουλευτικές υπηρεσίες χαρτοφυλακίου

Με εφόδιο την εσωτερική μας επενδυτική στρατηγική και με την υποστήριξη μιας ομάδας επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένες στις αποκλειστικές σας ανάγκες. Η ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές για όλα τα επενδυτικά ζητήματα, με τρόπο κατάλληλο που να ανταποκρίνεται στη διάθεση σας για ανάληψη κινδύνου, στον επενδυτικό σας ορίζοντα και στους οικονομικούς σας στόχους.

Παρέχουμε στοχευμένες υπηρεσίες για δημιουργία και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ενώ οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις ανήκουν σε εσάς. Η ανοικτή προσέγγιση μάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ποικίλες επενδυτικές λύσεις σε διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα και γεωγραφικές περιοχές με στόχο τις βέλτιστες επενδυτικές λύσεις.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL