Δομημένα προϊόντα

Παρέχουμε προσαρμοσμένα δομημένα προϊόντα σε πολλές υποκείμενες αξίες όπως εμπορεύματα, μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, ξένο συνάλλαγμα, υβριδικά προϊόντα και πληθωρισμό. Υιοθετούνται καινοτόμες στρατηγικές και μέσα αποπληρωμής (payouts) για βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Εργαζόμαστε για να βρούμε τη καλύτερη λύση βασισμένη στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Τα δομημένα προϊόντα μπορούν να διατίθενται είτε μέσω του προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ) σε ευρώ της Τράπεζας Κύπρου είτε σε μορφή δομημένων καταθέσεων. Παρέχουμε, επίσης, παράγωγα προϊόντα, συνδεδεμένα σε διάφορες υποκείμενες αξίες σε πελάτες που επιθυμούν να έχουν άμεση έκθεση στην αγορά.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL