Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παθητικού

Η Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παθητικού χρησιμοποιείται κυρίως από συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Βασικός σκοπός είναι η μείωση των κινδύνων, ευθυγραμμίζοντας την απόδοση κεφαλαίων με την αύξηση των υποχρεώσεων. Χρησιμοποιείται επίσης για αλλαγή της φύσης και του χαρακτήρα των υποχρεώσεων έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείρισή τους, καθώς και για αύξηση των αποδόσεων και μείωση των ελλειμμάτων.

Η υπηρεσία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παθητικού παρέχεται στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Αναλύουμε τις υποχρεώσεις σας για να καθορίσουμε την επενδυτική σας στρατηγική.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL