Επιτοκιακός κίνδυνος

Ο επιτοκιακός κίνδυνος απασχολεί πολλούς πελάτες, θεσμικούς και εταιρικούς. Οι εταιρείες ανησυχούν συνήθως ότι οι διακυμάνσεις των διατραπεζικών επιτοκίων αναφοράς (Euribor / Libor) θα επηρεάσουν την αποπληρωμή των δανείων τους. Ταυτόχρονα, οι διαχειριστές κεφαλαίων ανησυχούν ότι οι αλλαγές στα επιτόκια ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο την αξία των επενδύσεών τους όσο και τις προβλέψεις της ταμειακής ροής.

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για να αντισταθμίσουμε τον επιτοκιακό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και τα ενδεδειγμένα μέσα αντιστάθμισης.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL