Τομέας Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών

Η Τράπεζα Κύπρου είναι μια από τις πρώτες Τράπεζες στην Κύπρο που αναγνώρισαν τη δυναμική και τις προοπτικές του Τομέα διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και είναι πρωτοπόρος στην παροχή καινοτόμων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αυτού του αναπτυσσόμενου και ιδιαίτερα απαιτητικού τομέα της αγοράς.

Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της εξυπηρέτησης που απαιτείται από τους διεθνείς πελάτες μας είναι η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία των λογαριασμών τους από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών της Τράπεζας μας ή IBUs (International Business Units) όπως έχουν καθιερωθεί, διασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση αυτών των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών των πελατών μας.


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL