Πιστοποιημένη υπηρεσία

Πιστοποίηση ISO για την Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (ΙΒ), τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) και για τις Μονάδες Διεθνή Δανεισμού (ILUs) στην Κύπρο.

H δέσμευση μας για ποιοτική εξυπηρέτηση και συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας μας επιβεβαιώθηκε επίσημα στις 11 Μαρτίου 2009 όταν η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (ΙΒ) και τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου πιστοποιήθηκαν με το ISO 9001:2008.

Στις 26 Μαΐου 2016 η δέσμευση μας επιβεβαιώθηκε για 7η συνεχή χρονιά όταν η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (IB), τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και οι Μονάδες Διεθνή Δανεισμού (ILUs) Λευκωσίας και Λεμεσού πιστοποιήθηκαν με επιτυχία σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015.

Για ολοκλήρωση της μετάβασης από την παλαιά (ISO 9001:2008) στην νέα έκδοση του Προτύπου (ISO 9001:2015) δόθηκε μεταβατική περίοδος (transition period) 3 χρόνων. Παρόλ' αυτά η Τράπεζα Κύπρου και η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών έχουν προβεί σε διάστημα 6 μηνών σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις με βάση τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου με αποτέλεσμα να περάσει επιτυχώς την επιθεώρηση που διεξήχθη μεταξύ 18-20 Απριλίου 2016 από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (Κ.Ε.Π). Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που εξασφάλισε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση με βάση το αναθεωρημένο Πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Σχετικά με την πιστοποίηση ISO

Η πιστοποίηση ISO 9001:2015 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και τα IBUs/ILUs της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένου ότι επικύρωσε τη δέσμευση μας για παροχή της ψηλότερης δυνατής εξυπηρέτησης που αναμένουν οι πελάτες μας. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας παρέχει στους πελάτες την εγγύηση ότι η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και τα IBUs/ILUs θα συνεχίσουν όπως πάντα να αναπτύσσουν και να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας συμπεριλαμβάνοντας την έννοια του ρίσκου (risk-based thinking) και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που λαμβάνονται για αντιμετώπιση τους.

Η πιστοποίηση αφορά την παροχή τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πελάτες εκτός Κύπρου και σε εταιρείες με διεθνείς δραστηριότητες, σε κάθε ένα από τα IBUs/ILUs. Αφορά, επίσης, τη διαχείριση και υποστήριξη των IBUs/ILUs κεντρικά από την Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών, καθώς και την παροχή υποστήριξης στα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας σε όλον τον κόσμο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL