Υπηρεσίες Escrow

H Τράπεζα Κύπρου ως αντιπρόσωπος Escrow, μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες με ευέλικτη και προσωπική προσέγγιση μέσω ομάδας εξειδικευμένων λειτουργών της Τράπεζας και Δικηγόρων.

 

Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών Escrow:

  • Εύκολος και γρήγορος τρόπος διευθέτησης συμφωνίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη με όρους αποδέσμευσης
  • Ο αγοραστής είναι βέβαιος ότι τα έγγραφα και /ή τα χρήματα μπορούν να αποδεσμευτούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας Escrow
  • Ο πωλητής είναι βέβαιος ότι ο αγοραστής έχει τα χρήματα διαθέσιμα σε ένα αξιόπιστο τραπεζικό οργανισμό

H αντιπροσώπευση Escrow και οι υπηρεσίες Escrow μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • Εξαγορές
  • Για μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης
  • Ως εγγύηση για υπογραφή Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών
  • Ως εγγυητική εκτέλεσης
  • Για εκτέλεση Συμφωνιών Δικαιωμάτων Προτίμησης Μετοχών

Άλλες περιπτώσεις δυνατόν να εξεταστούν κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL