Τοπικές και διεθνείς πληρωμές

Τοπικές πληρωμές

  1. Μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς της Τράπεζας Κύπρου
  2. Πληρωμές σε άλλες τράπεζες εντός Κύπρου

Διεθνείς πληρωμές (SWIFT, SEPA)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL