Μείωση Βασικού Επιτοκίου Τράπεζας Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την 1η  Μαρτίου 2015, προχωρεί σε μείωση όλων των Βασικών Επιτοκίων της κατά 1,00%:

  • Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου από 5,00% σε 4,00%
  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων από 3,25% σε 2,25%
  • Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων από 4,00% σε 3,00%

Από τις πιο πάνω μειώσεις επωφελούνται 94.000 πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) που διατηρούν με την Τράπεζα 180.000 λογαριασμούς (τρεχούμενοι λογαριασμοί, στεγαστικά / προσωπικά / επιχειρηματικά / φοιτητικά δάνεια) που είναι συνδεδεμένοι με τα πιο πάνω βασικά επιτόκια. Εξαιρούνται μόνο οι πελάτες, για τους οποίους η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε τερματισμό του λογαριασμού τους.

Το όφελος για τους πελάτες ανέρχεται στα €57,4 εκ. σε μειωμένους ετήσιους τόκους. Για την άμεση μεταφορά του οφέλους στους πελάτες η Τράπεζα θα προχωρήσει αυτόματα στην ανάλογη μείωση των δόσεων των δανείων, ενισχύοντας έτσι την οικονομία του τόπου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL