Μείωση επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2013

 

Η Τράπεζα Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής της για διευκόλυνση των πελατών, όσον αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων τους, ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις που αφορούν όλες τις πιστωτικές κάρτες από 06/11/2013:

    1) Μείωση επιτοκίου πιστωτικών καρτών από 12.5% σε 10.5%.

    2) Μείωση εξόδων επί των καθυστερήσεων (αφορά καθυστερήσεις πέραν των €20) από 3% σε 2% μηνιαίως μέχρι 31/3/2014.

Όλα τα πιο πάνω ισχύουν για όλους τους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των πελατών της πρώην Λαϊκής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL