Επέκταση Διορισμού Διευθύνοντα Συμβούλου

To Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» ή το «Συγκρότημα»), σε χθεσινή του συνεδρία αποφάσισε να επεκτείνει τον διορισμό του κ. John Patrick Hourican στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Συγκροτήματος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Hourican θα υπογράψει ένα νέο διετές συμβόλαιο, με ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Hourican για την υπηρεσία και τη συνεισφορά του στο Συγκρότημα τα τελευταία δύο χρόνια και του εύχεται κάθε επιτυχία για τη νέα του θητεία στο Συγκρότημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL