Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής στην Κύπρο 2016

Το βραβείο της καλύτερης Τράπεζας υποθεματοφυλακής (Best Sub-Custodian Bank) στην Κύπρο για το 2016 απονεμήθηκε για ακόμα μια συνεχόμενη χρονιά στην Τράπεζα Κύπρου από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance Magazine.  Η ίδια τιμητική διάκριση είχε απονεμηθεί στην Τράπεζα επίσης το 2012, 2014 και 2015 και  επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεματοφυλακής που παρέχονται στους πελάτες της Tράπεζας Κύπρου.   Η μονάδα θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως.  Η Τράπεζα αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα θεματοφύλακα (Depositary) για σχέδια συλλογικών επενδύσεων όπως οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), με στόχο την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών για τη μέγιστη προστασία των επενδυτών και την αποδοτικότερη λειτουργία του ταμείου.

Η επιλογή της καλύτερης τράπεζας υποθεματοφυλακής καθορίζεται μετά από αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα θεματοφυλακής, και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  την ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών, την αποτελεσματική εκκαθάριση των συναλλαγών και τις σχέσεις πελατών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή, και ανάκτηση φορολογίας που παρακρατήθηκε.

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι ενός ευρύτερου φάσματος  προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων & Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών της Τράπεζας Κύπρου, που συμπεριλαμβάνει επίσης υπηρεσίες Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking), Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων και Διεθνών Αγορών (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management), Διεθνών Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Global Brokerage), Επενδυτικής και Ενεργειακής Στρατηγικής (Investment and Energy Strategy).

Το περιοδικό Global Finance, πρωτοεκδόθηκε το 1987 και σήμερα φτάνει σε 50.050 αναγνώστες σε  180 χώρες. Στο αναγνωστικό του κοινό περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών καθώς και  οικονομικοί αξιωματούχοι σε πολυεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι οποίοι διαμορφώνουν την πολιτική για στρατηγικές αποφάσεις και επενδύσεις.  Το Global Finance επίσης απευθύνεται στους 8,000 διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων που καλύπτουν πέραν του 80% των παγκόσμιων κεφαλαίων που τελούν διαχείριση.Η ιστοσελίδα της -GFmag.com- προσφέρει αναλύσεις και άρθρα, κληρονομιά των 29 χρόνων εμπειρίας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Το Global Finance έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη και διατηρεί  γραφεία ανά το παγκόσμιο.  Το περιοδικό, επιλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις πρώτες σε επιδόσεις Τράπεζες και άλλους παροχείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα βραβεία αυτά έχουν καταστεί ένα αξιόπιστο πρότυπο αριστείας για την παγκόσμια χρηματοοικονομική κοινότητα.

http://www.gfmag.com/media/press-releases/global-finance-names-worlds-best-securities-services-providers-2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL