Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής 2012

Το «Global Finance» ανέδειξε το Τμήμα  Θεματοφυλακής της Τράπεζα Κύπρου ως τον καλύτερο υπο-θεματοφύλακα της Κύπρου

 

Το διεθνές οικονομικό περιοδικό «Global Finance» ανέδειξε το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου ως τον καλύτερο υπο-θεματοφύλακα στην Κύπρο. Η νέα διεθνής βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού «Best Sub-Custodian Banks 2012», ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό.

Η επιλογή του καλύτερου υπο-θεματοφύλακα έγινε μετά από ανάλυση ερωτηματολογίων των πελατών, καθώς και των στοιχείων των τμημάτων θεματοφυλακής.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεματοφυλακής που παρέχονται στους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. Το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις τόσο στην κυπριακή και ελληνική κεφαλαιαγορά όσο και στις ξένες αγορές. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή και συμπλήρωση αιτήσεων για επιστροφή φορολογίας που έχει παρακρατηθεί. Παράλληλα, το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες  θεματοφυλακής και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS).

Με τη βράβευση αυτή, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε ακόμη μια διεθνή αναγνώριση μέσα από τη συνεχιζόμενη προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL