Δάνεια

Σας προσφέρουμε εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης για επίτευξη των προσωπικών σας στόχων.

Επενδυτικά δάνεια: Απευθύνονται σε πελάτες του Private Banking οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετη ρευστότητα με σκοπό την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών.

Στεγαστικά δάνεια: Για ιδιοκατοίκηση, εξοχικό ή επένδυση. Προσφέρουν πλήρη ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμολογιακές επιλογές. Κτίζονται σε εξατομικευμένη βάση σύμφωνα με τα δεδομένα και προβλέψεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Άλλα δάνεια τακτής προθεσμίας: Για καταναλωτικούς και άλλους σκοπούς, προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε πρόσθετη ρευστότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δάνεια επικοινωνήστε με το Private Banking.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL