Εμπορεύματα (Commodities)

Tα εμπορεύματα μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός χαρτοφυλακίου και συχνά έχουν στρατηγικό στόχο την επενδυτική διασπορά. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αντιστάθμιση του πληθωρισμού ή για κερδοσκοπία (speculation). Πρόσβαση σε ομόλογα προσφέρεται μέσω Exchange Traded Funds (ETFs), Aμοιβαία Kεφάλαια, παράγωγα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), εξατομικευμένα δομημένα προϊόντα κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL