Μετοχές

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επενδύσετε σε μετοχές σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Επίσης το Private Banking σε συνεργασία με την χρηματιστηριακή εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου CISCO, προσφέρει χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε Κύπρο, Ελλάδα και διεθνείς αγορές με ταχύτητα και ασφάλεια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μέσω αυτής παρέχεται συνεχής και αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση της εντολής σας, το βάθος της αγοράς, την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας, την τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση, στατιστικές για την αγορά, τοπικές ειδήσεις και ανακοινώσεις του χρηματιστηρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL