Ξένο Συνάλλαγμα

Ως το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο, διενεργούμε συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα (spot and forward transactions) σε όλα τα κύρια διεθνή νομίσματα σε ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις επενδυτικές ή εταιρικές σας ανάγκες, αντιστάθμιση κινδύνων (hedging) ή για κερδοσκοπία (speculation). Είμαστε επίσης σε θέση να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες λύσεις σε δομημένα προϊόντα και παράγωγα ανάλογα με τις προσδοκίες, τους στόχους, τον επενδυτικό ορίζοντα και τις απόψεις σας για την αγορά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL