Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Aμοιβαία Kεφάλαια αποτελούν ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο επενδύσεων. Ο σκοπός τους είναι να προσελκύουν κεφάλαια από πολλούς επενδυτές και να τα επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων όπως μετοχές, ομόλογα, βραχυπρόθεσμες αγορές χρήματος (short term money market instruments), άλλα Aμοιβαία Kεφάλαια και εμπορεύματα.

Έχοντας υιοθετήσει το μοντέλο της Aνοικτής Aρχιτεκτονικής παρέχουμε πρόσβαση σε μία ευρύτατη γκάμα επενδυτικών επιλογών μέσω συνεργασιών με τους πιο γνωστούς και αξιόπιστους οργανισμούς επενδυτικής διαχείρισης όπως UBS, Franklin Templeton και BNP Paribas.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL