Επενδυτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στο επενδυτικό σας προφίλ και περιλαμβάνουν Εκτέλεση Συναλλαγών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, και Διακριτική Διαχείριση.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών, παρέχεται προς τους πελάτες μας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και εναλλακτικές επενδύσεις ανά το παγκόσμιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL