Διακριτική διαχείριση

H Διαχείριση Κεφαλαίων του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου αποτελεί σήμερα κορυφαίο διαχειριστή κεφαλαίων στην Κύπρο με παρουσία στο χώρο από το 1984 και παροχή διαχείρισης κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο από το 1994.

Το πελατολόγιο περιλαμβάνει κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, επενδυτικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Διαχείρισης Κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμός ενός ευρέως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, μέρος του οποίου αποσκοπεί στη διασφάλιση εισοδήματος ενώ μέρος του μπορεί να επενδυθεί για δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου με απώτερο σκοπό την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης δεδομένης της ανοχής επενδυτικού κινδύνου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε πελάτη.
  • Διαχείριση κεφαλαίων από προσοντούχο προσωπικό με σημαντική εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς.
  • Πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς στις εγχώριες αλλά και διεθνείς αγορές.
  • Πρόσβαση σε έρευνα υψηλής ποιότητας τόσο εσωτερικά σε επίπεδο Συγκροτήματος, εντός της Διαχείρισης Κεφαλαίων καθώς και του Τμήματος Επενδυτικής Στρατηγικής του Συγκροτήματος αλλά και από εξωτερικές πηγές, από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους παροχής έρευνας και επενδυτικές τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με το Συγκρότημα.
  • Αναγνώριση τάσεων αγοράς, ευκαιριών και χρηματοοικονομικών μέσων με επενδυτική αξία στη βάση εκτεταμένης έρευνας.
  • Τακτική ενημέρωση πελατών και λεπτομερείς καταστάσεις απόδοσης χαρτοφυλακίου τόσο σε προσυμφωνημένη βάση αλλά και περιστασιακά, ακολούθως αιτήματος του πελάτη.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας στο fundmanagement@cisco.bankofcyprus.com.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL