Εκτέλεση συναλλαγών

Πελάτες που επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις επενδυτικές τους αποφάσεις, μπορούν να συνεργάζονται μαζί μας σε επίπεδο εκτέλεσης συναλλαγών. Η υπηρεσία μας παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, εναλλακτικές επενδύσεις κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL