Η επενδυτική μας φιλοσοφία

Η επενδυτική μας φιλοσοφία είναι δομημένη σε τρεις πυλώνες:

  • Χρηματοοικονομικά δεδομένα του πελάτη
  • Ανοχή ρίσκου του πελάτη, γνώση αγοράς και επενδυτικοί στόχοι
  • Μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς και επενδυτική μας στρατηγική
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL