Η επενδυτική μας διαδικασία

Με τραπεζική γνώση που εκτείνεται πάνω από έναν αιώνα, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και ανταποκρινόμενοι, προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας και να δημιουργούμε εξατομικευμένες λύσεις βάσει των δεδομένων και των προσωπικών επενδυτικών σας στόχων.

 

Στα πλαίσια αυτά, έχουμε αναπτύξει μια δομημένη συμβουλευτική διαδικασία που αποτελείται από τέσσερα βήματα:

  1. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες σας: πιστεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί σας. Ως πελάτες του Private Banking έχετε τον προσωπικό σας Τραπεζικό Σύμβουλο ο οποίος αναλύει τις άμεσες και μακροπρόθεσμές σας ανάγκες.
  2. Καθορίζοντας το επενδυτικό σας προφίλ: μέσω της σφαιρικής σχέσης μαζί σας, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το επενδυτικό σας προφίλ και να σας καθοδηγήσουμε στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με την περιουσία σας.
  3. Εφαρμογή της στρατηγικής: επιλέγοντας μία σύνθεση επενδύσεων που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση ρίσκου / απόδοσης, σε συνδυασμό με το νόμισμα αναφοράς, τη κατηγορία ρίσκου και τους επενδυτικούς σας στόχους, διασφαλίζουμε ότι το χαρτοφυλάκιο σας έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις.
  4. Αξιολόγηση των επιδόσεων: η υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζάς μας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς, έτσι ώστε να γίνεται τακτική ανακατομή του ενεργητικού με σκοπό την προστασία της περιουσίας σας και επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL