Υπολογιστής ΙΒΑΝ

H Τράπεζα Κύπρου έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της παρούσας εφαρμογής η οποία μετατρέπει τον αριθμό λογαριασμό που καταχωρείται σε αριθμό ΙΒΑΝ. Η εφαρμογή ΔΕΝ ελέγχει την εγκυρότητα του αριθμού λογαριασμού που καταχωρείται, του ΙΒΑΝ που παράγεται ή την ταυτότητα του κατόχου του λογαριασμού και ΔΕΝ επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός που καταχωρείται είναι σε λειτουργία.

Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για ζημιά που δυνατό να προκύψει από τη χρήση ή το περιεχόμενο της εφαρμογής αυτής

 Υπολογιστής ΙΒΑΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL