Περισσότερα για τις καταθετικές σας πολυεπιλογές

Εμπρόθεσμες καταθέσεις

1. Τι είναι η Eμπρόθεσμη κατάθεση;
2. Πως ανοίγεται μια εμπρόθεσμη κατάθεση
3. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης εμπρόθεσμης κατάθεσης;
4. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;
5.Τι επιλογές έχω στην είσπραξη του τόκου;
6. Ποια είναι η διαφορά των ειδικών καταθετικών  προϊόντων (Πρωτότοκος, Εισοδηματίας, FlexiFix) σε σχέση με την «Παραδοσιακή»  Εμπρόθεσμη κατάθεση;

Λογαριασμοί υπό προειδοποίηση

7. Τι είναι οι λογαριασμοί υπό προειδοποίηση;
8. Ποιοι μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό υπό προειδοποίηση;
9. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;
10. Πότε μπορώ να εισπράξω τους τόκους;
11. Μπορώ να αποσύρω χρήματα χωρίς κόστος αλλά και χωρίς προειδοποίηση;
12. Υπάρχουν κάποια άλλα οφέλη από τους λογαριασμούς υπό προειδοποίηση;
13. Ποια είναι η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού υπό προειδοποίηση;

Αποταμιευτικοί λογαριασμοί

14. Τι είναι οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί;
15. Πως μπορώ να επιλέξω τον καταλληλότερο αποταμιευτικό λογαριασμό για μένα;
16. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;
17. Πως ανοίγεται ένας αποταμιευτικός λογαριασμός;
18. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης του αποταμιευτικού λογαριασμού;

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

19. Τι είναι o λογαριασμός Ταμιευτηρίου;
20. Ποιοι μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό ταμιευτηρίου;
21. Υπάρχει κόστος ανάληψης χρημάτων από λογαριασμό Ταμιευτηρίου;
22. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο λογαριασμό μου;
23. Πώς υπολογίζεται ο τόκος του ταμιευτηρίου;
24. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την κίνηση του λογαριασμού μου;
25. Ποια είναι τα οφέλη απόκτησης του λογαριασμού;
26. Υπάρχει κόστος ανοίγματος ή διατήρησης του λογαριασμού ταμιευτηρίου;
27. Ποια είναι η διαδικασία ανοίγματος ταμιευτηρίου;

 

 

 

 

Εμπρόθεσμες καταθέσεις

1. Τι είναι η εμπρόθεσμη κατάθεση;

Η εμπρόθεσμη κατάθεση, έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια  κατά την οποία δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις από το λογαριασμό. Το επιτόκιο καθορίζεται στην αρχή της περιόδου, είναι σταθερό για όλη την περίοδο της κατάθεσης και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αν για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε τα χρήματα σας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. σε 3 μήνες, τότε μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια του γραμματίου σας στους 3 μήνες.

Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε από τα Ειδικά Καταθετικά Σχέδια Εμπροθέσμων καταθέσεων τα οποία δίνουν ευελιξία στην διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και στην δυνατότητα αναλήψεων.

2. Πως ανοίγεται μια εμπρόθεσμη κατάθεση;  

 Η διαδικασία ανοίγματος μιας εμπρόθεσμης κατάθεσης είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη. Ενημερωθείτε μέσω του δικτύου καταστημάτων για τις διαφορετικές επιλογές σας και σε συνεργασία με τον προσωπικό σας τραπεζίτη σχεδιάστε το δικό σας γραμμάτιο.

 

3. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης της εμπρόθεσμης κατάθεσης;

Λίγες μέρες πριν τη λήξη της Εμπρόθεσμης κατάθεσης σας θα παραλάβετε επιστολή η οποία θα σας υπενθυμίζει την ημερομηνία λήξης της.    Οδηγίες για χειρισμό μετά την λήξη του γραμματίου  χρειάζεται να δώσετε αν, για παράδειγμα, θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χρήματα από το γραμμάτιο σας. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε στη λήξη του γραμματίου να γίνει μεταφορά των τόκων ή του συνολικού ποσού της κατάθεσης και των τόκων σε άλλο λογαριασμό σας. Οδηγίες μπορείτε να δώσετε μέσω του καταστήματος και του Λειτουργού Εξυπηρέτησης σας.

Αν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμπρόθεσμη κατάθεση σας, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα, μαζί με τους τόκους στο εκάστοτε επιτόκιο της Τράπεζας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια τόκων ακόμα και αν εσείς ξεχάσετε την ημερομηνία ανανέωσης του γραμματίου σας.

Μετά την ανανέωση, η Τράπεζα θα σας αποστείλει κατάσταση του γραμματίου σας, η οποία θα σας πληροφορεί για το ποσό με το οποίο ανανεώθηκε ο λογαριασμός σας, το νέο επιτόκιο, την επόμενη ημερομηνία λήξης και το συνολικό ποσό των τόκων που θα εισπράξετε.

 

4. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;

Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το συμφωνηθέν επιτόκιο, το ποσό του γραμματίου και τη διάρκεια του σε ημέρες. Από το σύνολο των τόκων αφαιρείται το 30% ως εισφορά για την Άμυνα (για μόνιμους κατοίκους Κύπρου). Σε περίπτωση που δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, το δηλώνετε στο ειδικό έντυπο, ώστε να μην αποκόπτεται 30% εισφορά για την Άμυνα.

 

5. Τι επιλογές έχω στην είσπραξη του τόκου;

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το πότε θα εισπράξετε τους τόκους. Μπορείτε δηλαδή να τους εισπράξετε αμέσως με το άνοιγμα του γραμματίου σας ή μηνιαίως ή στη λήξη ή ακόμα και σταδιακά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που εσείς θα καθορίσετε επιλέγοντας το κατάλληλο προϊόν από  τις καταθετικές πολυεπιλογές μας.

 

6. Ποια είναι η διαφορά των ειδικών καταθετικών  προϊόντων (Πρωτότοκος, Εισοδηματίας, Flexi Fix) σε σχέση με την «Παραδοσιακή»  Εμπρόθεσμη κατάθεση;

Πρόκειται για Εμπρόθεσμες Καταθέσεις με ειδικά ευέλικτα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από την «Παραδοσιακή» Εμπρόθεσμη κατάθεση. Η διαφορά τους μπορεί να αφορά την διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και την δυνατότητα αναλήψεων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Λογαριασμοί υπό προειδοποίηση

7. Τι είναι οι λογαριασμοί υπό προειδοποίηση;

Πρόκειται για καταθετικούς λογαριασμούς από τους οποίους μπορείτε να κάνετε ανάληψη (μέρος του υπολοίπου σας ή και ολόκληρο) χωρίς χρέωση αφού δώσετε προειδοποίηση στον προκαθορισμένο χρόνο (8, 35, 90 ή 180 μέρες) που εσείς επιλέγετε.

Εάν για παράδειγμα, έχετε λογαριασμό υπό προειδοποίηση 35 ημερών και ξέρετε ότι  θα χρειαστείτε ένα συγκεκριμένο ποσό, πρέπει να δώσετε προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κατάστημά μας 35 μέρες πριν. Με τη λήξη των 35 ημερών μπορείτε να κάνετε ανάληψη χωρίς κανένα κόστος, μέρος ή ολόκληρο το ποσό που δηλώσατε.

8. Ποιοι μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό υπό προειδοποίηση;

Μπορεί να ανοιχθεί από ιδιώτες, εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, εκτελεστές ή διαχειριστές περιουσίας, συνδέσμους, λέσχες, σωματεία, Ταμεία Προνοίας κ.ά. 

9. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;

 • Υπολογίζεται βάσει της προειδοποίησης ανάληψης (8, 35, 90 ή 180 ημέρες) και το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού.
 • Από το ποσό του τόκου αφαιρείται το 30% ως εισφορά για την Άμυνα (για μόνιμους κάτοικους Κύπρου). Σε περίπτωση που δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, το δηλώνετε στο ειδικό έντυπο, ώστε να μην αποκόπτεται 30% εισφορά για την Άμυνα.
 • Το επιτόκιο του λογαριασμού ενδέχεται να μεταβάλλεται (να αυξάνεται ή να μειώνεται) ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις αποφάσεις της Τράπεζας.
 • Οι τόκοι πιστώνονται στο λογαριασμό σας μία φορά το χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά μπορείτε να τους εισπράξετε δίνοντας την ανάλογη προειδοποίηση. 

 10. Πότε μπορώ να εισπράξω τους τόκους;

Οι τόκοι πιστώνονται στο λογαριασμό σας μία φορά το χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά μπορείτε να τους εισπράξετε νοουμένου ότι έχετε δώσει προηγουμένως την ανάλογη προειδοποίηση.

11. Μπορώ να αποσύρω χρήματα χωρίς κόστος αλλά και χωρίς προειδοποίηση;

 • Μπορείτε μία φορά το μήνα να κάνετε ανάληψη μέχρι €2.000 χωρίς προειδοποίηση και χωρίς επιβάρυνση.
 • Αν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας 1bank μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι €300 ημερησίως σε άλλο λογαριασμό της επιλογής σας χωρίς κόστος.
 • Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, καλύτερα να επιλέξετε λογαριασμό άμεσης πρόσβασης ή το λογαριασμό ταμιευτηρίου. Οι λογαριασμοί αυτοί φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο από τους λογαριασμούς υπό προειδοποίηση.

 12. Υπάρχουν κάποια άλλα οφέλη από τους λογαριασμούς υπό προειδοποίηση;

 • Ο λογαριασμός παρέχει τη δυνατότητα καταθέσεων χωρίς περιορισμό στη συχνότητα ή στο ποσό κατάθεσης
 • Η μισθοδοσία σας ή άλλα έσοδα όπως επιδόματα, ενοίκια κτλ. μπορούν να πιστώνονται αυτόματα στο λογαριασμό σας
 • Εξοφλείτε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κτλ. αυτόματα μέσω τραπεζικών εντολών.

13. Ποια είναι η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού υπό προειδοποίηση;

Ενημερωθείτε μέσω του δικτύου καταστημάτων για τις επιλογές λογαριασμών υπό προειδοποίηση που υπάρχουν, επιλέξτε το λογαριασμό που σας ταιριάζει καλύτερα και προχωρήστε στο άνοιγμα του μέσω μίας απλής και σύντομης διαδικασίας στο κατάστημα της επιλογής σας.

Ο λογαριασμός υπό προειδοποίηση δεν χρειάζεται ανανέωση, γιατί απλά δεν έχει ημερομηνία λήξης.

 Αν είστε συνδρομητής της ηλεκτρονικής μας Τράπεζας 1bank έχετε την δυνατότητα για άνοιγμα ηλεκτρονικού λογαριασμού e-notice χωρίς την ανάγκη να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου μας.   

Αποταμιευτικοί λογαριασμοί

14. Τι είναι οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί;

Πρόκειται για τους λογαριασμούς που στόχο έχουν να σας βοηθήσουν να βρείτε τον καταλληλότερο ρυθμό/τρόπο αποταμίευσης, χωρίς να επιβαρύνεται ο οικονομικός σας προϋπολογισμός από την μια και από την άλλη να απολαμβάνετε τα θετικά της αποταμίευσης.

15. Πως μπορώ να επιλέξω τον καταλληλότερο αποταμιευτικό λογαριασμό για μένα;

Ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να αποταμιεύσετε, υπάρχει και ο κατάλληλος λογαριασμός. Έχετε την επιλογή να αποταμιεύσετε:

 • Σταθερό ποσό μηνιαίως (Τακτικός)
 • Οποτεδήποτε επιθυμείτε χωρίς περιορισμό στη συχνότητα (Ευέλικτος)
 • Από το περίσσευμα του τρεχούμενου λογαριασμού σας (Επιπλέον)
 • Μέσω της πιστωτικής σας κάρτας (Save a la Card)
 • Για το παιδί σας (Παιδικός)

16. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;

Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το συμφωνηθέν επιτόκιο και το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού. Στη λήξη των 12 μηνών προστίθεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Από το σύνολο των τόκων αφαιρείται το 30% ως εισφορά για την άμυνα (για μόνιμους κατοίκους Κύπρου).  Σε περίπτωση που δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, το δηλώνετε στο ειδικό έντυπο, ώστε να μην αποκόπτεται 30% εισφορά για την Άμυνα.

17. Πως ανοίγεται ένας αποταμιευτικός λογαριασμός;

Η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη.  Ενημερωθείτε μέσω του δικτύου καταστημάτων για τις διαφορετικές σας επιλογές και σε συνεργασία με τον προσωπικό σας τραπεζίτη επιλέξτε τον δικό σας αποταμιευτικό λογαριασμό. Το ίδιο απλή είναι και η διαδικασία ανανέωσής του.

18. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης του αποταμιευτικού λογαριασμού;

Λίγες μέρες πριν τη λήξη των 12 μηνών θα παραλάβετε επιστολή η οποία θα σας υπενθυμίζει την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.  Στην λήξη του λογαριασμού έχετε τις πιο κάτω επιλογές

 • Μπορείτε για παράδειγμα να καθορίσετε στη λήξη του σχεδίου να γίνει μεταφορά των τόκων ή του συνολικού ποσού της κατάθεσης και των τόκων σε άλλο λογαριασμό σας. 
 • Αν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στον αποταμιευτικό λογαριασμό σας τότε αυτός θα ανανεωθεί αυτόματα με τους τόκους στο εκάστοτε επιτόκιο της Τράπεζας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια τόκων ακόμα και αν εσείς ξεχάσετε την ημερομηνία ανανέωσης του λογαριασμού σας.
 • Η παραλαβή της επιστολής αποτελεί ευκαιρία να ζητήσετε από το κατάστημα που σας εξυπηρετεί να σας ενημερώσει για τις νέες επιλογές για αποταμίευση και να επιλέξετε, αν θέλετε, νέο σχέδιο ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Για τον "Παιδικό" αποταμιευτικό λογαριασμό επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων (τόκων, μέρους ή ολόκληρου του ποσού) στη λήξη του, σε άλλο λογαριασμό στην Τράπεζα, νοουμένου ότι ο νέος λογαριασμός δίνει μεγαλύτερο επιτόκιο  προς όφελος του παιδιού.
 • Μετά την ανανέωση, θα σας αποστείλουμε κατάσταση του λογαριασμού σας η οποία θα σας πληροφορεί για το ποσό με το οποίο ανανεώθηκε ο λογαριασμός σας, το επιτόκιο, την επόμενη ημερομηνία λήξης και το συνολικό ποσό των τόκων που θα εισπράξετε.

 

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου 

19. Τι είναι o λογαριασμός Ταμιευτηρίου;

Είναι ο λογαριασμός στον οποίο ο πελάτης μπορεί να καταθέτει και να έχει πρόσβαση στα χρήματα του οποτεδήποτε επιθυμεί. Ανοίγοντας ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου αποκτάτε και βιβλιάριο καταθέσεων, το οποίο ενημερώνεται με τις κινήσεις του λογαριασμού σας.

20. Ποιοι μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό ταμιευτηρίου;

Λογαριασμός ταμιευτηρίου μπορεί να ανοιχθεί από ιδιώτες, εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, εκτελεστές ή διαχειριστές περιουσίας, συνδέσμους, λέσχες, σωματεία, Ταμεία Προνοίας κ.ά.

Λογαριασμός ταμιευτηρίου μπορεί να ανοιχθεί και στο όνομα ανηλίκου με τη μόνη διαφορά ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις πριν την ενηλικίωση του. Ανάληψη πριν την ενηλικίωση μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με την παρουσίαση σχετικού διατάγματος δικαστηρίου.

21. Υπάρχει κόστος ανάληψης χρημάτων από λογαριασμό Ταμιευτηρίου;

Όχι δεν υπάρχει. Έχετε άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας οποτεδήποτε επιθυμείτε χωρίς περιορισμούς.

22. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο λογαριασμό μου;

Συναλλαγές σε λογαριασμό ταμιευτηρίου μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας μας.

Επίσης, μπορείτε να έχετε συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας κάρτα πρόσβασης στις αυτόματες ταμιακές μηχανές (ΑΤΜ) της Τράπεζας μας για ανάληψη ή κατάθεση χρημάτων ή ακόμα και για απλή ενημέρωση για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Τέλος, τον λογαριασμό σας μπορείτε να τον χειρίζεσαι απλά, γρήγορα και 24 ώρες το 24ωρο μέσω της ηλεκτρονικής μας Τράπεζας (1 bank) για μεταφορές χρημάτων, πληρωμή λογαριασμών κτλ.

23. Πώς υπολογίζεται ο τόκος του ταμιευτηρίου;

Ο τόκος υπολογίζεται στο χαμηλότερο υπόλοιπο του μήνα με βάση το επιτόκιο που φέρει ο λογαριασμός. Από το σύνολο των τόκων αφαιρείται το 30% ως εισφορά για την Άμυνα (για μόνιμους κατοίκους Κύπρου). Σε περίπτωση που δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, το δηλώνετε στο ειδικό έντυπο, ώστε να μην αποκόπτεται 30% εισφορά για την Άμυνα.

24. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την κίνηση του λογαριασμού μου;

Για την κίνηση του λογαριασμού σας μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του βιβλιαρίου καταθέσεων, μέσω των ΑΤΜs, της ηλεκτρονικής μας τράπεζας ή και μέσω των καταστημάτων μας.

25. Ποια είναι τα οφέλη απόκτησης του λογαριασμού;

 • Ο λογαριασμός παρέχει τη δυνατότητα καταθέσεων χωρίς περιορισμό στη συχνότητα ή στο ποσό κατάθεσης. Το ίδιο ισχύει και για τις αναλήψεις. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας όποτε θέλετε.
 • Η μισθοδοσία σας ή άλλα έσοδα όπως επιδόματα, ενοίκια κ.λπ. μπορούν να πιστώνονται αυτόματα στο λογαριασμό σας.
 • Εξοφλείτε λογαριασμούς κοινής ωφελείας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κτλ. αυτόματα μέσω τραπεζικών εντολών.
 • Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό αυτό για να μεταφέρετε από και προς άλλους λογαριασμούς χρήματα αυτόματα ή οποτεδήποτε εσείς επιθυμείτε.

26. Υπάρχει κόστος ανοίγματος ή διατήρησης του λογαριασμού ταμιευτηρίου;

Το άνοιγμα του λογαριασμού δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έξοδα. Ο λογαριασμός χρεώνεται κάθε 31/12 με €5,00 ως λειτουργικά έξοδα λογαριασμού.

27. Ποια είναι η διαδικασία ανοίγματος ταμιευτηρίου;

Η διαδικασία δημιουργίας ταμιευτηρίου είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη μέσω των καταστημάτων μας. Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου δεν χρειάζεται ανανέωση, γιατί απλά δεν έχει ημερομηνία λήξεως.


 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL