Επιτόκια και Χρεώσεις (Δάνειο για αγορά γης)

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια τόσο τα επιτόκια του Στεγαστικού σας δανείου όσο και χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του δανείου σας.

Επιτόκια

Αν η αγορά γης γίνεται για επενδυτικούς σκοπούς:

  Επιλογές Δανείου: Τιμολόγηση                       ΣΕΠΕ        Υπολογιζόμενη Δόση Δανείου Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Δάνεια με
Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Ευρώ ΒΕΣ + 3,50% 5,98%* €825,48 €149.591,37
Euribor 6m + 5,75% 6,08%** €830,51 €150.512,89

Δάνεια με
Σταθερό
Επιτόκιο

 
3 Χρόνια Σταθερό 3 χρόνια @ 5,75%
και στη συνέχεια
ΒΕΣ + 3,50% 
6,02%* 36 δόσεις εκ €830,64 και μετά 144 δόσεις εκ €826,28 €149.910,22
3 χρόνια @ 5,75%
και στη συνέχεια
Euribor 6m + 5,75%
6,08%** 36 δόσεις εκ €830,51 και μετά 144 δόσεις εκ €830,51 €149.437,89

5 Χρόνια Σταθερό

5 χρόνια @ 6,00%και στη συνέχεια
ΒΕΣ + 3,50% 
6,20%* 60 δόσεις εκ €844,10 και μετά 120 δόσεις εκ €830,67 €151.368,28
5 χρόνια @ 6,00%
και στη συνέχεια
Euribor 6m + 5,75%
6,24%** 60 δόσεις εκ €843,96 και μετά 120 δόσεις εκ €834,21 €150.752,50

 • ΒΕΣ (Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Τράπεζας)= 2,15% 

• Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο 3 και 5 χρόνια μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση είτε το Euribor 6m είτε το ΒΕΣ (η επιλογή είναι δική σας)

• *Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100.000 με εξόφληση σε 15 χρόνια με 1% έξοδα διευθέτησης και €75 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων και με βάση το ΒΕΣ.

• **Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100.000 με εξόφληση σε 15 χρόνια με 1% έξοδα διευθέτησης και €75 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων και με βάση το Euribor 6m (0,0%). Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό του Euribor 6m σε 0%.

 Χρεώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

  Αν η αγορά γης δεν γίνεται για επενδυτικούς σκοπούς:

 

Επιλογές Δανείου:

Τιμολόγηση                      

ΣΕΠΕ       

Υπολογιζόμενη Δόση Δανείου

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Δάνεια με
Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Ευρώ

ΒΕΣ + 1,25%

 

3,58%*

 

 

€575,16

 

 

€139.061,48

 

Euribor 6m + 3,50%

3,68%**

€580,05

€140.242,70

Δάνεια με
Σταθερό
Επιτόκιο

 

3 Χρόνια Σταθερό

3 χρόνια @ 3,50%
και στη συνέχεια
ΒΕΣ + 1,25% 

3,61%*

36 δόσεις εκ €580,11 και μετά 204 δόσεις εκ €575,78

€139.375,27

3 χρόνια @ 3,50%
και στη συνέχεια
Euribor 6m + 3,50%

3,68%**

36 δόσεις εκ €580,05 και μετά 204 δόσεις εκ €580,05

€140.252,70

5 Χρόνια Σταθερό

5 χρόνια @ 3,75%
και στη συνέχεια
ΒΕΣ + 1,25% 

3,75%*

60 δόσεις εκ €593,05 και μετά 180 δόσεις εκ €579,02

€140.849,94

5 χρόνια @ 3,75%
και στη συνέχεια
Euribor 6m + 3,50%

3,41%**

60 δόσεις εκ €592,99 και μετά 180 δόσεις εκ €582,82

€141.548,82

 ΒΕΣ = Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Τράπεζας = 2,15% 

  • Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο 3 και 5 χρόνια μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση είτε το Euribor 6m είτε το  ΒΕΣ (η επιλογή είναι δική σας).
  • *Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100.000 με εξόφληση σε 20 χρόνια με 1% έξοδα διευθέτησης και €75 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων και με βάση το ΒΕΣ.
  • **Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100.000 με εξόφληση σε 20 χρόνια με 1% έξοδα διευθέτησης και €75 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων και με βάση το Euribor 6m (0,0%). Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό του Euribor 6m σε 0%.

Χρεώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων.  Το επιτόκιο και η δόση του στεγαστικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL