Επιπρόσθετη χρηματοδότηση

Σου δίνεται η δυνατότητα για επιπρόσθετη χρηματοδότηση (πχ για ολοκλήρωση/ανακαίνιση ή επέκταση  της υφιστάμενης σου οικίας ή διαμερίσματος). Ειδικά στην περίπτωση που το ποσό της υφιστάμενης υποθήκης είναι ικανοποιητικό η χρηματοδότηση αυτή είναι απλή υπόθεση.  Σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι ικανοποιητικό τότε ίσως χρειαστεί να εγγραφεί επιπρόσθετη υποθήκη.  Για την επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα χρειαστεί να καταβάλεις τα ανάλογα τραπεζικά ή άλλα έξοδα (χαρτόσημα και υποθηκευτικά έξοδα). Επικοινώνησε με τον προσωπικό σου τραπεζίτη που θα σε ενημερώσει για τις επιλογές σου και για όποιο κόστος μπορεί να προκύψει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL