Επιτόκια και Χρεώσεις

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια τόσο τα επιτόκια του Στεγαστικού σας δανείου, όσο και χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του δανείου σας.

 

 

Επιλογές Δανείου

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ

Υπολογιζόμενη   Δόση Δανείου

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Δάνειο για ανακαίνιση πρώτης κατοικίας

Κυμαινόμενο σε Ευρώ

ΒΕΣ + 0,75%

 2,94%*

€686,05 

€123.465,10

Euribor 6m + 3,25%

3,30%**

€702,72

€126.467,91

Δάνειο για ανακαίνιση εξοχικού

 

Κυμαινόμενο σε Ευρώ

ΒΕΣ + 1,25%

 

3,46%*

 

€710,28 

€127.818,75

Euribor 6m + 3,50%

3,55%**

€714,94

€128.664,49

  •  ΒΕΣ = Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Τράπεζας 2,15%
  • *Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100,000 με εξόφληση σε 15 χρόνια με βάση το ΒΕΣ
  • **Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100,000 με εξόφληση σε 15 χρόνια και με βάση το Euribor 6m (0,00%). Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό Euribor 6m σε 0%.
  • Τα πιο πάνω σχέδια δεν χρεώνονται με αρχικά τραπεζικά έξοδα

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων. Το επιτόκιο και η δόση του στεγαστικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό. Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL