Επιτόκια και Χρεώσεις (Για το πρώτο σας σπίτι)

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια τόσο τα επιτόκια του Στεγαστικού σας δανείου, όσο και χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του δανείου σας.

 

Επιλογές Δανείου

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ

Υπολογιζόμενη   Δόση Δανείου

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Δάνεια με Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Ευρώ

 ΒΕΣ + 0,75%

 2,94%*

€549,90 

€131.935,92

Euribor 6m + 3,25%

3,29%** 

€567,28

€136.107,35

Δάνεια με
Σταθερό
Επιτόκιο

 

3 Χρόνια Σταθερό

3 χρόνια @ 3,25%
και στη συνέχεια
ΒΕΣ + 1,00% 

3,23%*

€567,33 για τους πρώτους 36 μήνες και στη συνέχεια 563,07

€135.251,84

3 χρόνια @ 3,25%
και στη συνέχεια
Euribor 6m + 3,25%

3,29%**

€567,28 για τους πρώτους 36 μήνες και στη συνέχεια €567,28

€136.107,35

5 Χρόνια Σταθερό

5 χρόνια @ 3,50%
και στη συνέχεια
ΒΕΣ + 1,00% 

3,37%*

€580,11 για  τους πρώτους 60 μήνες και στη συνέχεια €566.30

€136.711,95

5 χρόνια @ 3,50%
και στη συνέχεια
Euribor 6m + 3,25%

3,42%**

€580,05 για  τους πρώτους 60 μήνες και στη συνέχεια €570,04

€137.391,05

ΒΕΣ = Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Τράπεζας 2,15%

Σε περίπτωση που θα αγοράσετε σπίτι για ιδιοκατοίκηση (πρώτη κατοικία ή εξοχικό) από την εταιρεία KERMIA PROPERTIES AND INVESTMENT LTD, σας προσφέρουμε περαιτέρω εκπτωση 0,50% στα πιο πάνω περιθώρια

• Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο 3 και 5 χρόνια μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση είτε το Euribor 6m είτε το ΒΕΣ (η επιλογή είναι δική σας)

• Τα πιο πάνω σχέδια δεν χρεώνονται με αρχικά τραπεζικά έξοδα.

• * Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100,000 με εξόφληση σε 20 χρόνια με βάση το ΒΕΣ .

**Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €100,000 με εξόφληση σε 20 χρόνια και με βάση το Euribor 6m (0,00%) . Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό Euribor 6 μηνών σε 0%.

Χρεώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων. Το επιτόκιο και η δόση του στεγαστικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό. Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL