Πολλαπλές Υπογραφές

Η 1bank δίνει τη δυνατότητα στους εταιρικούς συνδρομητές της να πραγματοποιούν συναλλαγές με πολλαπλές υπογραφές εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι οι μεταφορές από ένα λογαριασμό θα περάσουν από όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις πριν την εκτέλεση τους.

Με τον τρόπο αυτό, κάποιοι συνδρομητές της εταιρείας μπορούν να δημιουργούν, να εγκρίνουν ή/και να απορρίπτουν συναλλαγές που εκκρεμούν αναλόγως του επιπέδου πρόσβασης που έχει καθοριστεί.

Πολλαπλές υπογραφές μπορούν να καθοριστούν για όλες τις Μεταφορές και Πληρωμές καθώς και για την Ακύρωση Πληρωμής Επιταγής.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να αιτηθεί για δυνατότητα δημιουργίας, επιβεβαίωσης ή/και εκτέλεσης. Επιπλέον μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά χρηματικά όρια ανά λογαριασμό , για κάθε συνδρομητή.

Οφέλη:

  • Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με τον ρόλο του ατόμου στην επιχείρηση.
  • Καθορισμός ορίων συναλλαγών.
  • Επιπλέον Ασφάλεια στις συναλλαγές.
  • Παρακολούθηση της κάθε συναλλαγής . Δυνατότητα μεταβολής ή και απόρριψης της συναλλαγής που υποβλήθηκε πριν την εκτέλεση.
  • Δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των οδηγιών σας.
  • Επιπλέον επίπεδο ασφάλειας από τη χρήση της συσκευής Digipass.
  • Μειωμένες χρεώσεις που προσφέρονται από τα κανάλια της 1bank.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Πολλαπλές υπογραφές επικοινωνήστε με την 1bank στο 800 00 800 (+357 22 128000 για διεθνής κλήσεις) μεταξύ των ωρών 07:45 – 21:30 (Δευτέρα – Παρασκευή).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL