Απόρριψη συσκευών Digipass

Η συσκευή digipass αποτελεί Ηλεκτρικό/ Ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου, η απόρριψη τους διέπεται από τον Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο (Ν.215(I)/2002) και τους σχετικούς Κανονισμούς που αφορούν τη Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) (Κ.Δ.Π. 668/2004). Είναι σημαντικό η συσκευή αυτή να μην απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά σκουπίδια.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει αναπτύξει διαδικασία για τη σωστή συλλογή και διαχείριση αυτών των συσκευών.

Εάν χρειάζεται να απορρίψετε τη συσκευή, μπορείτε να:

 1. Την παραδώσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή
 2. Την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:
 • Τράπεζα Κύπρου
  0195 - Υπηρεσία 1bank
  Τ.Θ. 21472
  1599 Λευκωσία
  Κύπρος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.moa.gov.cy/environment  ή www.electrocyclosis.com.cy ή τηλεφωνήστε στη 1bank στο 800 00 800/+357 22 128000 αν καλείτε από το εξωτερικό, Δευτέρα – Παρασκευή, μεταξύ 07:45 – 20:00.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL