Χρήσιμες Πληροφορίες για Εμβάσματα

Κωδικοί SWIFT Τράπεζας Κύπρου

Χώρα SWIFT code
Κύπρος BCYPCY2N
Ηνωμένο Βασίλειο BCYPGB2L
Ρουμανία BCYPROBU

 

 

 

Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Στασίνου 51,

2002, Στρόβολος

Κύπρος

Ταχ. Θυρίδα. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος

 

Κύριες Ανταποκρίτριες Τράπεζες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL