Ασφάλιση Συμφωνίας Ενοικιαγοράς

Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Eurolife προσφέρει απλά, γρήγορα και εύκολα ασφαλιστική κάλυψη για μόνιμη ανικανότητα ή θάνατο με την οποία αποπληρώνεται η Συμφωνία Ενοικιαγοράς σας.  Με ένα μικρό ποσό στο μίσθωμα εξασφαλίζετε για εσάς και τους εγγυητές σας την αποπληρωμή σε τέτοια περίπτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL