Επιτόκια και Χρεώσεις

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια, τόσο τα επιτόκια όσο και οι χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας.

 

Επιτόκια

 

Είδος αυτοκινήτου Συνεισφορά Τιμολόγηση
ΣΕΠΕ  Ενδεικτική μηνιαία δόση   Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
Καινούριο

Πάνω από 50%

ΒΕΤ + 0.50%

4,36%

€278,14 €16.688,04
Από 35% μέχρι 49%

ΒΕΤ + 0.75%

4,62% €279,84 €16.790,13

Μέχρι 34%

ΒΕΤ + 1.25%

5,14% €283,27 €16.995,49
Μεταχειρισμένο

Πάνω από 50%

ΒΕΤ + 1.25%

5,14%

€283,27 €16.995,49
Από 35% μέχρι 49%

ΒΕΤ + 1.75%

5,67% €286,72 €17.202,37

Μέχρι 34%

ΒΕΤ + 2.25%

6,20% €290,20 €17.410,77

 

  • ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,78%
  • Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) και η μηνιαία δόση έχουν υπολογιστεί για δάνειο €15.000, με 5 χρόνια αποπληρωμή, με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο αποτελείται από Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας + περιθώριο (ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου και την συνεισφορά) και χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα.
  • Αποπληρωμή: για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 5 χρόνια για καινούργια αυτοκίνητα μέχρι 7 χρόνια.

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση:
Η χρηματοδότηση παραχωρείται βάσει ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL