Το δικό σας Προσωπικό δάνειο

Έξοδα διακοπών, οικογενειακά έξοδα, ακόμη και εξόφληση υφισταμένων δανείων με σκοπό τη μείωση των μηνιαίων σας δόσεων. Όποιες κι αν είναι οι προσωπικές σας ανάγκες, σας προσφέρουμε τη λύση. 

 Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • Μπορείτε να δανειστείτε με εμπράγματες εξασφαλίσεις μέχρι και €10.000 χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
 • Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας είναι 10 χρόνια.
 • Η τιμολόγηση του δανείου βασίζεται στις εξασφαλίσεις που μπορείτε να προσφέρετε. Δηλαδή με εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκευση ακινήτου) διασφαλίζετε χαμηλότερο επιτόκιο από ότι αν προσφέρετε μόνο προσωπικές εγγυήσεις.
 • Μάθετε περισσότερα για τα επιτόκια και τις χρεώσεις εδώ.

Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 5kw για οικιακή χρήση

 Στηρίζοντας την επιθυμία σας για μείωση του κόστους στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος, η Τράπεζα προσφέρει ειδικό δανειοδοτικό σχέδιο, με ευνοϊκή τιμολόγηση, για εσάς που θέλετε να κάνετε αίτηση στο σχέδιο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για οικιακή χρήση  του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Με την παραχώρηση του δανείου και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, έχετε την δυνατότητα εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση του λογαριασμού σας αφού το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (για ιδία χρήση) θα αφαιρείται από τον λογαριασμό της ΑΗΚ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 Μπορείτε να δανειστείτε μέχρι €9,000 με μόνη εξασφάλιση μια προσωπική εγγύηση χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά.

 • Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν θα υπάρχουν έξοδα
 •  Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια
 • Το δάνειο απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες
 • Το επιτόκιο του δανείου είναι Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) + περιθώριο (βλέπετε πιο κάτω αναλυτικό πίνακα τιμολόγησης).
 • Για την αίτηση του δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε την προσφορά για την αγορά του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • Το ποσό του δανείου μπορεί να εκταμιευθεί νοουμένου ότι ισχύουν τα πιο κάτω:
 1. Κατ’ αρχή έγκριση του Υπουργείου Ενέργειας για ευπαθείς οικογένειες/άτομα (Κατηγορία 1.) ή
 2. Κατ’ αρχή έγκριση σύνδεσης της ΑΗΚ για μη-ευπαθείς ς οικογένειες/άτομα (Κατηγορία 2.)
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy .

Χρεωστικό Επιτόκιο

Αρχικά Έξοδα

Ποσό δανείου

ΣΕΠΕ

Διάρκεια δανείου (μήνες)

Ποσό μηνιαίας δόσης

Συνολικό πληρωτέο ποσό

ΒΕΤ + 1,00%

Διευθέτησης 0,25% Ετοιμασίας Συμβολαίων €40

€9.000

5,22%

84

€126,67

€10.639,80

  *Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης) υπολογίστηκε στις 15/09/16 σε δάνειο €9,000 με εξόφληση σε 7 χρόνια με 0,25% έξοδα διευθέτησης και €40 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων.

 

Προειδοποίηση: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL