Επιτόκια και Χρεώσεις

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια, τόσο τα επιτόκια του προσωπικού σας δανείου όσο και χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του δανείου σας.

 

Δάνεια

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ

Υπολογιζόμενη Μηνιαία Δόση

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Με υποθήκη σε ακίνητο

BΕΤ + 2.75%

7,63%*

€227,43

€28.021,79

Με προσωπικές εγγυήσεις

BΕΤ + 4.00%

8,81%**

€201,72

€12.266,40

 

ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,78%

* Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για δάνειο  €20.000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου €150.000)με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω), εξόφληση σε 10 χρόνια (120 δόσεις), με 1,00% έξοδα διευθέτησης και €50 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων., Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό  περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

** Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για δάνειο  €10.000 με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω), εξόφληση σε 5 χρόνια (60 δόσεις), με 1,00% έξοδα διευθέτησης και €50 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων.

 

Χρεώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL