Επιτόκια και Χρεώσεις


Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια, τόσο τα επιτόκια του προσωπικού σας δανείου όσο και χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του δανείου σας.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Χρεωστικό Επιτόκιο

Αρχικά Έξοδα

Ποσό δανείου

ΣΕΠΕ

Διάρκεια δανείου σε μήνες

Ποσό μηνιαίας δόσης

Συνολικό πληρωτέο ποσό

 Προσωπικό με κυμαινόμενο επιτόκο και προσωπικές εγγυήσεις

ΒΕΤ +4,00%

Διευθέτησης =1,00%

Ετοιμασίας συμβολαίων = €50

€10.000

8,89%

60

€202,34

€12.287,05

Προσωπικό με κυμαινόμενο επιτόκιο και εμπράγματη εξασφάλιση

ΒΕΤ+2,75%

Διευθέτησης = 1,00%

Ετοιμασίας συμβολαίων = €50

€10.000

7,53%

60

€196,41

€11.932,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,90%
  • Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €10,000= με εξόφληση σε 5 χρόνια με 1,00% έξοδα διευθέτησης και €50 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων.

 Χρεώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL