Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

1. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν κάνω αίτηση για εκπαιδευτικό δάνειο;
2. Τι πρέπει να γνωρίζω αφού εγκριθεί το εκπαιδευτικό μου δάνειο;
3. Tι είναι τα αρχικά έξοδα και τι συμπεριλαμβάνουν;
4. Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου;

 

 1. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν κάνω αίτηση για εκπαιδευτικό δάνειο;

Μπορείτε να εξασφαλίσετε εκπαιδευτικό δάνειο αν είστε 18–65 ετών, εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδήματος.

Τα εκπαιδευτικά δάνεια μπορούν να παραχωρηθούν νοουμένου ότι προσφέρονται εξασφαλίσεις. Οι εξασφάλισεις μπορεί να είναι:

 •  Προσωπικές εγγυήσεις
 •  Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
 •  Δέσμευση καταθετικού λογαριασμού
 •  Υποθήκευση ακινήτου

Το επιτόκιο καθορίζεται από την εξασφάλιση που προσφέρετε. Παρέχοντας εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκη, δέσμευση κατάθεσης) εξασφαλίζετε χαμηλότερο επιτόκιο. Αντιθέτως, παρέχοντάς μόνο προσωπικές εγγυήσεις, το επιτόκιο είναι ψηλότερο.

 

2. Τι πρέπει να γνωρίζω αφού εγκριθεί το εκπαιδευτικό μου δάνειο; 

 • Για δική σας ευκολία μπορείτε να μας δώσετε γραπτές οδηγίες έτσι ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.
 • Πρέπει να πληρώνετε τη δόση του δανείου σας, στην ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του δανείου. Φροντίστε να καθορίσετε μέσω του προσωπικού σας τραπεζίτη, μία ημερομηνία που να σας βολεύει. Αν αυτή η ημερομηνία πρόκειται να αλλάξει, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικού σας τραπεζίτη.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται σαν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί. Για να αποφύγετε επιπρόσθετες χρεώσεις, φροντίστε να πληρώνετε τη δόση του δανείου σας στην ώρα του.
 • Αν αλλάξουν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθεις στην κανονική καταβολή των δόσεων, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικού σας τραπεζίτη για να αποφασίσετε μαζί ένα καινούριο πρόγραμμα αποπληρωμής.

3. Tι είναι τα αρχικά έξοδα και τι συμπεριλαμβάνουν;

Τα εκπαιδευτικά σχέδια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μία φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου:

Αρχικά έξοδα της Τράπεζας

 • Έξοδα διευθέτησης για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: η χρέωση είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο. Ζητήστε από τον προσωπικό σας τραπεζίτη περισσότερες πληροφορίες.

Κυβερνητικά έξοδα (τα έξοδα αυτά καθορίζονται κατά κανόνα βάσει νομοθεσίας)

 • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
 • Έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.

Έξοδα που καταβάλλονται σε Τρίτους

 • Τέτοια έξοδα αφορούν την εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται ως εξασφάλιση η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής.

4. Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου; 

Μάθετε το ΣΕΠΕ του δανείου σας

 • Το ΣΕΠΕ ( Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος του δανείου σας (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων που καλείσαι να πληρώσεις), εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό ποσού που έχετε δανειστεί.
 • Το ΣΕΠΕ σας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα ενός δανείου και είναι το καλύτερο εργαλείο που σας δίνεται για να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια, είτε της ιδίας της Τράπεζας είτε άλλων τραπεζών, μεταξύ τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL