Δάνειο “Relax”

Δάνειο για κάλυψη σπουδαστικών αναγκών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης του και αν βρίσκεται το παιδί σας, έχουμε το κατάλληλο δάνειο για σας.

Τι καλύπτει:

  • Δίδακτρα (νηπιαγωγείων, ιδιωτικών σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων)
  • Βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας μελετών και έρευνας
  • Μεταφορικά
  • Κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι)

 Τι πρέπει να γνωρίζεις

  • Είναι σχεδιασμένο για γονείς, όσο και για εργαζόμενους φοιτητές.
  • Με σταθερό μειωμένο επιτόκιο για 3 χρόνια και μετά κυμαινόμενο επιτόκιο.
  • Σας δίνει περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου μέχρι και 4 χρόνια – δηλαδή πληρώνετε για την περίοδο αυτή μόνο τους τόκους.
  • Tο μέγιστο ποσό δανείου είναι €90.000 για κάθε παιδί. Φροντίζουμε το εγκριμένο ποσό δανείου να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις οικονομικές σας δυνατότητες.
  • Έχοντας υπόψη ό,τι το ύψος των δόσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια αποπληρωμής οποιουδήποτε δανείου, με το σχέδιο Relax έχεις τη δυνατότητα αποπληρωμής 8 μέχρι 15 χρόνια από την ημερομηνία ανοίγματος του δανείου.
  • Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:                            

              1) καταβάλλοντας ίσες μηνιαίες δόσεις

             2) καταβάλλοντας μόνο τους τόκους κατά τα 4 πρώτα χρόνια και  στη συνέχεια                 αυξάνοντας τη δόση με στόχο την εξόφληση του δανείου εντός της μέγιστης                περιόδου των 15 χρόνων.

Επιβράβευση αρίστων φοιτητών:

Σε περίπτωση που ο φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, εξασφαλίζει τελική βαθμολογία που εμπίπτει στη μέγιστη κλίμακα βαθμολογίας του  πανεπιστημίου/κολλεγίου του (άριστα), τότε η Τράπεζα θα τον επιβραβεύει παραχωρώντας μείωση στην τιμολόγηση του δανείου κατά 0,25% για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του με τελική βαθμολογία στη μέγιστη κλίμακα, τότε η μειωμένη τιμολόγηση θα συνεχίσει για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Η μείωση στην τιμολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / αποδεικτικά.

 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL