Δάνειο “Relax”

Αν έφτασε η ώρα για σπουδες και σας αγχώνει το οικονομικό, Relax! 

Τι καλύπτει:

 • Δίδακτρα (νηπιαγωγείων, ιδιωτικών σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων)
 • Βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας μελετών και έρευνας
 • Μεταφορικά
 • Κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι)

 Τι πρέπει να γνωρίζεις

 • Είναι σχεδιασμένο για γονείς, όσο και για εργαζόμενους φοιτητές.
 • Με σταθερό μειωμένο επιτόκιο για 3 χρόνια και μετά κυμαινόμενο επιτόκιο.
 • Σας δίνει περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου μέχρι και 4 χρόνια – δηλαδή πληρώνετε για την περίοδο αυτή μόνο τους τόκους.
 • Tο μέγιστο ποσό δανείου είναι €90.000 για ένα παιδί και €120.000 για περισσότερα παιδιά. Φροντίζουμε το εγκριμένο ποσό δανείου να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Έχοντας υπόψη ό,τι το ύψος των δόσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια αποπληρωμής οποιουδήποτε δανείου, με το σχέδιο Relax έχεις τη δυνατότητα αποπληρωμής 8 μέχρι 15 χρόνια από την ημερομηνία ανοίγματος του δανείου.
 • Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:                            

              1) καταβάλλοντας ίσες μηνιαίες δόσεις

             2) καταβάλλοντας μόνο τους τόκους κατά τα 4 πρώτα χρόνια και  στη συνέχεια                 αυξάνοντας τη δόση με στόχο την εξόφληση του δανείου εντός της μέγιστης                περιόδου των 15 χρόνων.

Επιβράβευση αρίστων φοιτητών:

Σε περίπτωση που ο φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, εξασφαλίζει τελική βαθμολογία που εμπίπτει στη μέγιστη κλίμακα βαθμολογίας του  πανεπιστημίου/κολλεγίου του (άριστα), τότε η Τράπεζα θα τον επιβραβεύει παραχωρώντας μείωση στην τιμολόγηση του δανείου κατά 0,25% για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του με τελική βαθμολογία στη μέγιστη κλίμακα, τότε η μειωμένη τιμολόγηση θα συνεχίσει για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Η μείωση στην τιμολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / αποδεικτικά.

Ποιο είναι το επιτόκιο; 

Με το σχέδιο Relax, εξασφαλίζετε σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια που σημαίνει ότι γι’ αυτό το χρονικό διάστημα η δόση σας παραμένει σταθερή. Στη συνέχεια το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο μέχρι την αποπληρωμή του δανείου, πράγμα που σημαίνει ότι μετά τα 3 πρώτα χρόνια οι δόσεις θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις τυχόν μεταβολες του επιτοκίου.

 

Δάνεια Εξασφαλίσεις  Τιμολόγηση ΣΕΠΕ Υπολογιζόμενη Δόση Δανείου σε Ευρώ Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
Με σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια και στη συνέχεια κυμαινόμενο Εμπράγματη εξασφάλιση  3 χρόνια @ 2,00% και στη συνέχεια
ΒΕΤ + 0,25%
3,10%

184,04 για τους  πρώτους 36 μήνες και στη συνέχεια 198,06

23.259,40
Προσωπικές εγγυήσεις 3 χρόνια @ 2,50% και στη συνέχεια
ΒΕΤ + 1,50%
3,93%

188,55 για τους  πρώτους 36 μήνες και στη συνέχεια 207,95

24.251,45
 •  ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,90%
 • Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί σε δάνειο εκ €20,000= με εξόφληση σε 10 χρόνια. 
 • Το πιο πάνω σχέδιο δεν χρεώνεται με αρχικά τραπεζικά έξοδα 

   

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL