Δάνειο “Relax”

Δάνειο για κάλυψη σπουδαστικών αναγκών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης του και αν βρίσκεται το παιδί σας, έχουμε το κατάλληλο δάνειο για σας.

Τι καλύπτει:

  • Δίδακτρα (νηπιαγωγείων, ιδιωτικών σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων)
  • Βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας μελετών και έρευνας
  • Μεταφορικά
  • Κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι)

 Τι πρέπει να γνωρίζεις

  • Είναι σχεδιασμένο για γονείς, όσο και για εργαζόμενους φοιτητές.
  • Με σταθερό μειωμένο επιτόκιο για 3 χρόνια και μετά κυμαινόμενο επιτόκιο.
  • Σας δίνει περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου μέχρι και 4 χρόνια – δηλαδή πληρώνετε για την περίοδο αυτή μόνο τους τόκους.
  • Tο μέγιστο ποσό δανείου είναι €90.000 για κάθε παιδί. Φροντίζουμε το εγκριμένο ποσό δανείου να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις οικονομικές σας δυνατότητες.
  • Έχοντας υπόψη ό,τι το ύψος των δόσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια αποπληρωμής οποιουδήποτε δανείου, με το σχέδιο Relax έχεις τη δυνατότητα αποπληρωμής 8 μέχρι 15 χρόνια από την ημερομηνία ανοίγματος του δανείου.
  • Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:                            

              1) καταβάλλοντας ίσες μηνιαίες δόσεις

             2) καταβάλλοντας μόνο τους τόκους κατά τα 4 πρώτα χρόνια και  στη συνέχεια                 αυξάνοντας τη δόση με στόχο την εξόφληση του δανείου εντός της μέγιστης                περιόδου των 15 χρόνων.

Επιβράβευση αρίστων φοιτητών:

Σε περίπτωση που ο φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, εξασφαλίζει τελική βαθμολογία που εμπίπτει στη μέγιστη κλίμακα βαθμολογίας του  πανεπιστημίου/κολλεγίου του (άριστα), τότε η Τράπεζα θα τον επιβραβεύει παραχωρώντας μείωση στην τιμολόγηση του δανείου κατά 0,25% για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του με τελική βαθμολογία στη μέγιστη κλίμακα, τότε η μειωμένη τιμολόγηση θα συνεχίσει για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Η μείωση στην τιμολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / αποδεικτικά.

 

Ποιο είναι το επιτόκιο; 

Με το σχέδιο Relax, εξασφαλίζετε σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια που σημαίνει ότι γι’ αυτό το χρονικό διάστημα η δόση σας παραμένει σταθερή. Στη συνέχεια το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο μέχρι την αποπληρωμή του δανείου, πράγμα που σημαίνει ότι μετά τα 3 πρώτα χρόνια οι δόσεις θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις τυχόν μεταβολες του επιτοκίου.

 

Δάνεια

Εξασφαλίσεις 

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ

Υπολογιζόμενη Δόση Δανείου σε Ευρώ

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Με σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια και στη συνέχεια κυμαινόμενο

Με Υποθήκη σε ακίνητο 

3 χρόνια @ 2,00% και στη συνέχεια
ΒΕΤ + 0,25%

3,53%*

184,03 για τους  πρώτους 36 μήνες και στη συνέχεια 197,22

23.676,33

Προσωπικές εγγυήσεις

3 χρόνια @ 2,50% και στη συνέχεια
ΒΕΤ + 1,50%

3,91%**

188,54 για τους  πρώτους 36 μήνες και στη συνέχεια 207,07

24.209,68

 

ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,78%

* Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για δάνειο €20.000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου €150.000), 10 χρόνια αποπληρωμή (120 δόσεις), με σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια και στη συνέχεια κυμαινόμενο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω).  Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό  περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

**Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί στις 15/09/2017 για δάνειο €20.000 με σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια και στη συνέχεια κυμαινόμενο (όπως ο πίνακας πιο πάνω),με 10 χρόνια αποπληρωμή(120 μήνες), χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. 

Το πιο πάνω σχέδιο δεν χρεώνεται με αρχικά τραπεζικά έξοδα 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL