Δάνειο “Revolving”

Δανειοδοτικές λύσεις για κάλυψη εξόδων σπουδών στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του Σπουδαστικού δανείου Revolving  είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα κάλυψης της δανειοδοτικής σας ανάγκης με μικρότερο ποσό δανείου και επομενως εκχώρηση μικρότερης εξασφάλισης. Συγκεκριμένα , το ύψος του δανείου καθορίζεται απο το ποσό των αναλήψεων σας και το ύψος της δόσης που επιθυμείτε να καταβάλλετε.

Τι καλύπτει:

  • Δίδακτρα, (νηπιαγωγείων, ιδιωτικών σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων)
  • Βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας μελετών και έρευνας
  • Μεταφορικά
  • Κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι)

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο καθορίζουν οι εξασφαλίσεις που θα προσφέρετε.
  • Το μέγιστο ποσό δανείου είναι €90.000 για κάθε παιδί 
  • Φροντίζουμε το εγκριμένο ποσό δανείου να ανταποκρίνεται, τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις οικονομικές σας δυνατότητες.
  • Έχει διάρκεια αποπληρωμής από 1 μέχρι 10 χρόνια μετά την αποπεράτωση των σπουδών (με μέγιστη συνολική διάρκεια 15 χρόνια). Για παράδειγμα αν η διάρκεια των σπουδών είναι 5 χρόνια η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 15 χρόνια.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Καταβάλλοντας ίσες μηνιαίες δόσεις
  • Με σταδιακή αύξηση της δόσης και δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών ποσών μηνιαίας δόσης για διαφορετικές περιόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να αρχίσετε με χαμηλή δόση κατά την διάρκεια των σπουδών αφού τότε, τα έξοδα είναι αυξημένα και να την αυξήσετε μετά την λήξη των σπουδών. 

Επιβράβευση αρίστων φοιτητών

Σε περίπτωση που ο φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, εξασφαλίζει βαθμολογία που εμπίπτει στην μέγιστη κλίμακα βαθμολογίας του πανεπιστημίου / κολλεγίου του (άριστα), τότε η Τράπεζα θα τον επιβραβεύει παραχωρώντας μείωση στην τιμολόγηση του δανείου κατά 0,25% για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του με τελική βαθμολογία στη μέγιστη κλίμακα τότε η μειωμένη τιμολόγηση θα συνεχίσει για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Η μείωση στην τιμολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / αποδεικτικά.

 

Ποιο είναι το επιτόκιο;

Tο δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, που αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (είτε ανοδικά είτε καθοδικά) μεταβάλλοντας ανάλογα και τη δόση του δανείου σας.

Δάνεια

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ

Υπολογιζόμενη Δόση

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

Με Υποθήκη σε ακίνητο

ΒΕΤ + 0,25%

4,65%*

202,78

24.817,31

Με προσωπικές εγγυήσεις

ΒΕΤ + 1,50%

5,44%**

214,89

25.812,67

 ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,78%

*Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για δάνειο €20.000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου €150.000), 10 χρόνια αποπληρωμή (120 δόσεις), με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως ο πίνακας πιο πάνω).  Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό  περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

**Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί στις 15/09/2017 για δάνειο €20.000 με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως ο πίνακας πιο πάνω),με 10 χρόνια αποπληρωμή(120 μήνες), χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. 

Το πιο πάνω σχέδιο δεν χρεώνεται με αρχικά τραπεζικά έξοδα. 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL