Δάνειο “Revolving”

Δανειοδοτικές λύσεις για το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο, με πολύ χαμηλή αρχική δόση!

Το Revolving είναι το καινοτόμο εκπαιδευτικό δάνειο με το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε, ξανά και ξανά, το ποσό που αποπληρώνετε! Το σχέδιο Revolving είναι ένας ειδικός τρεχούμενος λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος που σας προσφέρει περισσότερη ευελιξία σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό σπουδαστικό δάνειο.

Τι καλύπτει:

 • Δίδακτρα, (νηπιαγωγείων, ιδιωτικών σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων)
 • Βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας μελετών και έρευνας
 • Μεταφορικά
 • Κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι)

Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο καθορίζουν οι εξασφαλίσεις που θα προσφέρετε.
 • Το μέγιστο ποσό δανείου είναι €90.000 για ένα παιδί και €120.000 για περισσότερα παιδιά.
 • Φροντίζουμε το εγκριμένο ποσό δανείου να ανταποκρίνεται, τόσο στις ανάγκες σου, όσο και στις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Έχει διάρκεια αποπληρωμής από 1 μέχρι 10 χρόνια μετά την αποπεράτωση των σπουδών (με μέγιστη συνολική διάρκεια 15 χρόνια). Για παράδειγμα αν η διάρκεια των σπουδών είναι 5 χρόνια η αποπληρωμή του λογαριασμού μπορεί να είναι μέχρι 15 χρόνια.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Καταβάλλοντας ίσες μηνιαίες δόσεις
 • Με σταδιακή αύξηση της δόσης και δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών ποσών μηνιαίας δόσης για διαφορετικές περιόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να αρχίσετε με χαμηλή δόση κατά την διάρκεια των σπουδών αφού τότε, τα έξοδα είναι αυξημένα και να την αυξήσετε μετά την λήξη των σπουδών. 

Επιβράβευση αρίστων φοιτητών

Σε περίπτωση που ο φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, εξασφαλίζει βαθμολογία που εμπίπτει στην μέγιστη κλίμακα βαθμολογίας του πανεπιστημίου / κολλεγίου του (άριστα), τότε η Τράπεζα θα τον επιβραβεύει παραχωρώντας μείωση στην τιμολόγηση του δανείου κατά 0,25% για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του με τελική βαθμολογία στη μέγιστη κλίμακα τότε η μειωμένη τιμολόγηση θα συνεχίσει για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Η μείωση στην τιμολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / αποδεικτικά.

Ποιο είναι το επιτόκιο;

Tο δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, που αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (είτε ανοδικά είτε καθοδικά) μεταβάλλοντας ανάλογα και τη δόση του δανείου σας.

 

Δάνεια Τιμολόγηση ΣΕΠΕ Υπολογιζόμενη Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
Με προσωπικές εγγυήσεις ΒΕΤ + 1,50% 5,54% 216,14 25.929,20
Με εμπράγματες εξασφαλίσεις ΒΕΤ + 0,25% 4,23% 203,98 24.472,97
 • Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ
 • ΒΕΤ (Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας) = 3,90%
 • Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί σε όριο/δάνειο εκ €20.000= με εξόφληση σε 10 χρόνια. 
 • Το πιο πάνω σχέδιο δεν χρεώνεται με αρχικά τραπεζικά έξοδα. 

To Σημαντικό πλεονέκτημα του Revolving είναι ότι το ύψος αιτούμενης δανειοδότησης είναι πιο μικρό από παραδοσιακά δάνεια αφού λειτουργεί ως όριο τρεχούμενου λογαριασμού. Συνεπώς θα χρειαστεί να προσφέρετε μικρότερης αξίας εξασφάλιση για το σπουδαστικό σας δάνειο.

 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL