Ο Μάριος Καλοχωρίτης Ανώτερος Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος

Θα επιβλέπει τη διαχείριση αριθμού περιουσιακών στοιχείων και εκθέσεων που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου μέσω αναδιαρθρώσεων

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company έχει προχωρήσει στον διορισμό του κ. Μάριου Καλοχωρίτη ως Ανώτερου Σύμβουλου του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος.

Στον ρόλο του ως Ανώτερος Σύμβουλος, ο κ. Καλοχωρίτης θα επιβλέπει και θα βοηθά στη διαχείριση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και εκθέσεων που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου κατά την πρόσφατη οικονομική αναταραχή και μέσω των αναδιαρθρώσεων.

Υπό την ιδιότητα αυτή, θα συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια αριθμού εταιριών στις οποίες η Τράπεζα έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Θα εκπροσωπεί και θα συμβουλεύει την Τράπεζα στη διαχείριση της αξίας των επενδύσεων αυτών.

Ο κ. Καλοχωρίτης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings από το τέλος του 2016 και της Τράπεζας από το 2013. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να κατευθύνει την Τράπεζα στην ανάκτηση της ισχυρής της θέσης κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ταραχώδους περιόδου. Στον νέο του ρόλο, ο κ. Καλοχωρίτης θα αξιοποιήσει τη δική του εμπειρία ως επιτυχημένου τραπεζίτη, διευθυντή και επιχειρηματία, καθώς και την πολύτιμη διορατικότητά του για το Συγκρότημα που έχει αποκτήσει από την θέση του Διοικητικού Σύμβουλου.

Ο κ. Καλοχωρίτης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανάληψη του νέου αυτού ρόλου και για την ευκαιρία να καταστεί ενεργός εταίρος της Τράπεζας στη διαχείριση των εκθέσεών της για την προστασία και τη δημιουργία αξίας.

Με αυτή την αλλαγή του ρόλου του, και σύμφωνα με τη χρηστή διακυβέρνηση, ο κ. Καλοχωρίτης υποβάλλει την παραίτησή του με άμεση ισχύ από τα Διοικητικά Συμβούλια, όπως και από τις σχετικές Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου και Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, για να επικεντρωθεί στα νέα του καθήκοντα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings αναγνωρίζουν την τεράστια δέσμευση που επέδειξε ο κ. Καλοχωρίτης στο Συγκρότημα ως Σύμβουλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings τον ευχαριστούν για την ανεκτίμητη συμβολή του στην μέχρι τώρα ανάκαμψη της Τράπεζας και προσβλέπουν στη συνεισφορά του από το νέο του ρόλο.